Den store løgnen Den norske kirke, medlemstall og økonomi

Mange tror at kirken får større økonomisk støtte som følge av at folk står feiloppførte. Dette er en myte vi prøver å avlive.
Ole Inge Bekkelund, avdelingsdirektør i Kirkerådet, til Dagbladet.

Den norske kirke mottar ikke offentlig støtte basert på antall medlemmer. Variasjoner i antall medlemmer påvirker ikke bevilgningene fra stat og kommune.
Ole Inge Bekkelund, i kronikk hos Aftenposten.

Den norske kirke er ikke medlemsfinansiert og har ingenting å tjene på at personer feilaktig står oppført i vårt medlemsregister.
Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet, til Kirken.no.

Men vi har ikke noen økonomisk gevinst av å holde på medlemmene.
Trude Evensrud, daværende kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet, til NRK.

… Den norske kirke [har] ingenting å hente på at medlemsregisteret ikke er riktig.
Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet, til VG.

Dette er noen eksempler på uttalelser fra Kirkerådet, sakset fra diverse forsøk på brannslokking i forbindelse med konfrontasjoner om Den norske kirkes oppblåste medlemstall. Det går i den samme gamle tralten som det alltid har gjort: Kirken presses til en uttalelse om hvordan og hvorfor utmeldte personer stadig blir meldt inn igjen uten samtykke, og kirken svarer med at 1) det aner de ikke, 2) det er en svært uønsket situasjon for kirken, 3) de lover bot og bedring snarest og 4) de har overhodet ingenting økonomisk å hente på et høyt medlemstall. Dette er en fattig trøst for personer som opplever å bli innmeldt gjentatte ganger i en organisasjon de ikke vil ha noe med å gjøre. Men er det i det hele tatt riktig som de sier, at medlemstallet er helt irrelevant for kirkens økonomi? (mer…)

Kampen om Utmelding.no

 

Lørdag 27. september 2014 ble nettstedet Utmelding.no lansert. Mandag 29. september ble Kirkerådet møtt av et tusentalls utmeldinger i innboksen. Og tirsdag 30. september utviste Den norske kirke en katastrofal behandling av saken.

Etter det i 1998 ble bestemt at folkeregisteret skulle benyttes som utgangspunkt for medlemsregisteret i Den norske kirke, har kaoset rådet. En enorm mengde mennesker ble innmeldt uten samtykke, og mange direkte mot sin vilje. Stadig oppdager enkeltmennesker og grupper at de har blitt innmeldt uten å noen gang ha blitt døpt eller konfirmert, og andre opplever å ha blitt gjeninnmeldt av kirken bak sin rygg – mange har uvitende vært medlemmer i årevis uten å merke noe til det. (mer…)

Gunnar Tjomlid om islamistisk motivert terror

Jeg følger ofte med på Gunnar Tjomlids blogg, «Saksynt». Han skriver godt og grundig, i all hovedsak om de ville påstandene fra alternativbransjen og tilhengere av det overnaturlige, og påpeker stadig at de lar sine konklusjoner drives av hva de vil skal være sant.

tjomlid_terror_facebookHans relativt ferske bloggpost om islamistisk motivert terrorisme er derimot slurvete. Han har utvilsomt hederlige motiver for å skrive det han gjør, men han later her til å gå delvis i den samme fella som de alternative. Vi må ikke henfalle til rasisme eller urettmessige generaliseringer på bakgrunn av alt fokuset på islamistisk terror – det har Tjomlid hjertens rett i – men vi må samtidig klare å forholde oss til de faktiske forhold. Om vi insisterer på å vinkle både diskusjonen og konklusjonene våre på en måte som feier reelle problemer under teppet, vil vi overlate den delen av diskusjonen til de med utrivelige politiske overbevisninger og en forkjærlighet for organisasjoner som PEGIDA og SIAN. (mer…)

Replikk til Nikolaj Kahns innlegg «Nedre aldersgrense på religion»

Den 16. april hadde jeg en kort replikk i Dagbladet som kun ble publisert i papiravisen. Jeg gjengir det derfor her:

Nikolaj Kahn lanserer hovedsakelig tre argumenter for hvorfor vi ikke må forby rituell omskjæring av barn. De kan oppsummeres slik:

1. Siden jøder anser omskjæring som et krav for å regne seg som jøde, vil en som ikkeomskåret stå utenfor fellesskapet. Dette kan oppleves som mer smertefullt og negativt enn omskjæringen. (mer…)

Ad dominem

I dagens Dagbladet kan man finne et kort debattinnlegg signert av meg. Dagbladet opplyste på forhånd at de var nødt til å kutte litt i det, og man kan selvsagt ikke nekte dem det. Men etter å ha lest det kuttede innlegget i dagens avis, ser jeg at deres kutting fjernet enkelte poeng som er relativt vesentlige for budskapet. I tillegg avslutter innlegget noe merkelig. Jeg velger derfor å publisere innlegget slik det ble skrevet opprinnelig, og i sin helhet, her: (mer…)