Replikk til Nikolaj Kahns innlegg «Nedre aldersgrense på religion»

Den 16. april hadde jeg en kort replikk i Dagbladet som kun ble publisert i papiravisen. Jeg gjengir det derfor her:

Nikolaj Kahn lanserer hovedsakelig tre argumenter for hvorfor vi ikke må forby rituell omskjæring av barn. De kan oppsummeres slik:

1. Siden jøder anser omskjæring som et krav for å regne seg som jøde, vil en som ikkeomskåret stå utenfor fellesskapet. Dette kan oppleves som mer smertefullt og negativt enn omskjæringen.

2. Dersom vi setter en aldersgrense på 16 år for ikkemedisinsk omskjæring, vil svært få, om noen, gjennomgå omskjæring, og dette vil sette en stopper for jødedommen i Norge.

3. Et lovmessig vedtak om at rituell omskjæring av barn er et brudd på menneskerettighetene og barnekonvensjonen vil, gjennom implisitt fordømmelse av foreldrenes handlinger, medføre at omskårede føler skam over å være omskåret.

Til første punkt, tillat meg å minne om at det er jøder selv som har bestemt, og bestemmer, at omskjæring er et krav for å kunne kalle seg jøde. At dette er tradisjon betyr kun at denne praksisen har vært gjeldende over flere generasjoner, noe som selvsagt ikke er et argument for hvorfor det bør fortsette. Med det i tankene er det åpenbart ikke overbevisende når de utstøtende forsøker å appellere til sympati for de utstøtte som argument for hvorfor de bør omskjære barn.

Andre punkt er gjennomskuelig krisemaksimering. Jødedommen har overlevd 2000 år med tilnærmet kontinuerlig voldelig forfølgelse og undertrykking hvor enn jødene har slått seg ned. Men en aldersgrense på rituell omskjæring skulle bli dens endelikt?

Tredje og siste punkt fortjener en tydelig presisering: Det skal ikke være noe skamfullt i å være omskåret som barn. Om rituell omskjæring av barn forbys med grunnlag i at det er et brudd på barnets rettigheter, er omskjæring per definisjon et overgrep. Men det betyr ikke at foreldre som får sine barn omskåret er ondsinnede overgripere. Et forbud vil kun bety at vi som samfunn har vedtatt at omskjæring som ikkereversibelt, ideologimarkerende kirurgisk inngrep er tilstrekkelig alvorlig til å kreve informert samtykke av den det blir utført på.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedInEmail to someone