Den store løgnen Den norske kirke, medlemstall og økonomi

Mange tror at kirken får større økonomisk støtte som følge av at folk står feiloppførte. Dette er en myte vi prøver å avlive.
Ole Inge Bekkelund, avdelingsdirektør i Kirkerådet, til Dagbladet.

Den norske kirke mottar ikke offentlig støtte basert på antall medlemmer. Variasjoner i antall medlemmer påvirker ikke bevilgningene fra stat og kommune.
Ole Inge Bekkelund, i kronikk hos Aftenposten.

Den norske kirke er ikke medlemsfinansiert og har ingenting å tjene på at personer feilaktig står oppført i vårt medlemsregister.
Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet, til Kirken.no.

Men vi har ikke noen økonomisk gevinst av å holde på medlemmene.
Trude Evensrud, daværende kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet, til NRK.

… Den norske kirke [har] ingenting å hente på at medlemsregisteret ikke er riktig.
Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet, til VG.

Dette er noen eksempler på uttalelser fra Kirkerådet, sakset fra diverse forsøk på brannslokking i forbindelse med konfrontasjoner om Den norske kirkes oppblåste medlemstall. Det går i den samme gamle tralten som det alltid har gjort: Kirken presses til en uttalelse om hvordan og hvorfor utmeldte personer stadig blir meldt inn igjen uten samtykke, og kirken svarer med at 1) det aner de ikke, 2) det er en svært uønsket situasjon for kirken, 3) de lover bot og bedring snarest og 4) de har overhodet ingenting økonomisk å hente på et høyt medlemstall. Dette er en fattig trøst for personer som opplever å bli innmeldt gjentatte ganger i en organisasjon de ikke vil ha noe med å gjøre. Men er det i det hele tatt riktig som de sier, at medlemstallet er helt irrelevant for kirkens økonomi? (mer…)