Replikk til Nikolaj Kahns innlegg «Nedre aldersgrense på religion»

Den 16. april hadde jeg en kort replikk i Dagbladet som kun ble publisert i papiravisen. Jeg gjengir det derfor her:

Nikolaj Kahn lanserer hovedsakelig tre argumenter for hvorfor vi ikke må forby rituell omskjæring av barn. De kan oppsummeres slik:

1. Siden jøder anser omskjæring som et krav for å regne seg som jøde, vil en som ikkeomskåret stå utenfor fellesskapet. Dette kan oppleves som mer smertefullt og negativt enn omskjæringen. (mer…)