Ad dominem

I dagens Dagbladet kan man finne et kort debattinnlegg signert av meg. Dagbladet opplyste på forhånd at de var nødt til å kutte litt i det, og man kan selvsagt ikke nekte dem det. Men etter å ha lest det kuttede innlegget i dagens avis, ser jeg at deres kutting fjernet enkelte poeng som er relativt vesentlige for budskapet. I tillegg avslutter innlegget noe merkelig. Jeg velger derfor å publisere innlegget slik det ble skrevet opprinnelig, og i sin helhet, her: (mer…)